Kun läheinen on poissa
Olemme tukenanne
0400 231 777
...

Hautauspalvelu Saarimaa

Kaikki alkoi 30 -luvulla, kun Mettäsen sukuun ostettiin ruumisarkkuliike Punkalaitumelta. Suvussa oli myös ruumisarkkujen valmistusta. SHT-tukulla onkin edelleen Mettänen -malleja. Toiminta laajeni ja siirtyi sukupolvelta toiselle. Punkalaitumelta toiminta laajeni aluksi Urjalaan ja sitten Vammalaan, nykyiseen Sastamalaan. Mettäsen suvun osuus yrityksessä päättyi 2021, kun Timo Saarimaa osti yrityksen. Yrityksen toiminta jatkuu Hautauspalvelu Saarimaa - nimellä.

Yrityksen, Mettäsen suvun, historia velvoittaa arvostamaan Punkalaitumelaista arkkujen valmistusta. Hautauspalvelu Saarimaa tarjoaa asiakkaalle aina Punkalaitumelaista arkkua ja uurnaa, jos sellainen on asiakkaan tarpeeseen saatavilla.

...

Arkut

Yritykseni alueella sijaitsee Suomen tunnetuin arkkujen ja uurnien valmistaja. Näin voin myydä asiakkaalleni aina paikallisen yrityksen ja sen alueella asuvien työntekijöiden valmistaman arkun. Valmistaja pystyy toimittamaan asiakkaalleni arkun tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Lähes kaikkia arkkuja saankin toimitettua jopa samana arkipäivänä.

Arkun ja uurnan valinnassa on ensi sijassa vainajan elinaikanaan esittämä oma toive viimeisestä matkastaan. Jos vainaja ei sellaista toivetta ole esittänyt, jää arkun ja uurnan valinta omaisen tehtäväksi. Omainen voi silloin ajatella, millaisen toiveen vainaja olisi esittänyt tai millainen arkku ja uurna olisi vainajan elämän näköinen.

...

Hautaus

Puen vainajan Suomessa yleisesti hyväksyttyihin vaatteisiin, sukkiin ja paitaan ja peittelen hänet. Mikäli omaiset haluavat vainajalle hänen omia vaatteita, voivat omaiset pukea ne vainajalle ennen arkun sulkemista kappelissa.

Vainajan kuljetus käsittää vainajan kuljetuksen yleensä sairaalasta, joskus myös kodista, seurakunnan kappeliin valmiiksi siunausta varten. On myös mahdollista erikseen sopia arkun siirrosta siunausta varten alttarille mikäli omaisilla ei ole kantajia siunaustilaisuudessa. Jos omaisilla on kantajat, voin tuoda vainajan suoraan siunausta varten ja viedä vainajan heti siunauksesta tuhkattavaksi.

Tuhkauksen jälkeen tuon uurnan seurakunnan tilaan. Voin tuoda uurnan myös omaiselle hänelle sopivaan aikaan ja paikkaan.

...

Kuljetus

Saatto kuljetuksen yhteydessä on myös mahdollista. Saaton pitäisi olla mahdollisimman lyhyt. Esimerkiksi vainajan kotoa kirkolle siunaustilaisuuteen tai kirkonkylän läpi. Saatto olisi voitava suorittaa arvokkaasti ilman, että muu liikenne ohittaa sitä tai katkaisee saaton. Pitkä saatto on mahdollista, jos siunaus ja hautaan lasku tapahtuvat eri paikkakunnilla. Onnistunut saatto on suunniteltava hyvin etukäteen.

Kaikista tilanteista, joissa hautauspalvelu on omaisten kanssa, on hyvä sopia etukäteen ja laatia siitä suunnitelma ja aikataulu.

Hautauspalvelu Saarimaa

Kaikki alkoi 30 -luvulla, kun Mettäsen sukuun ostettiin ruumisarkkuliike Punkalaitumelta. Suvussa oli myös ruumisarkkujen valmistusta. SHT-tukulla onkin edelleen Mettänen -malleja. Toiminta laajeni ja siirtyi sukupolvelta toiselle. Punkalaitumelta toiminta laajeni aluksi Urjalaan ja sitten Vammalaan, nykyiseen Sastamalaan. Mettäsen suvun osuus yrityksessä päättyi 2021, kun Timo Saarimaa osti yrityksen. Yrityksen toiminta jatkuu Hautauspalvelu Saarimaa - nimellä.

Yrityksen, Mettäsen suvun, historia velvoittaa arvostamaan Punkalaitumelaista arkkujen valmistusta. Hautauspalvelu Saarimaa tarjoaa asiakkaalle aina Punkalaitumelaista arkkua ja uurnaa, jos sellainen on asiakkaan tarpeeseen saatavilla.

...
...

Arkut

Yritykseni alueella sijaitsee Suomen tunnetuin arkkujen ja uurnien valmistaja. Näin voin myydä asiakkaalleni aina paikallisen yrityksen ja sen alueella asuvien työntekijöiden valmistaman arkun. Valmistaja pystyy toimittamaan asiakkaalleni arkun tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Lähes kaikkia arkkuja saankin toimitettua jopa samana arkipäivänä.

Arkun ja uurnan valinnassa on ensi sijassa vainajan elinaikanaan esittämä oma toive viimeisestä matkastaan. Jos vainaja ei sellaista toivetta ole esittänyt, jää arkun ja uurnan valinta omaisen tehtäväksi. Omainen voi silloin ajatella, millaisen toiveen vainaja olisi esittänyt tai millainen arkku ja uurna olisi vainajan elämän näköinen.

Hautaus

Puen vainajan Suomessa yleisesti hyväksyttyihin vaatteisiin, sukkiin ja paitaan ja peittelen hänet. Mikäli omaiset haluavat vainajalle hänen omia vaatteita, voivat omaiset pukea ne vainajalle ennen arkun sulkemista kappelissa.

Vainajan kuljetus käsittää vainajan kuljetuksen yleensä sairaalasta, joskus myös kodista, seurakunnan kappeliin valmiiksi siunausta varten. On myös mahdollista erikseen sopia arkun siirrosta siunausta varten alttarille mikäli omaisilla ei ole kantajia siunaustilaisuudessa. Jos omaisilla on kantajat, voin tuoda vainajan suoraan siunausta varten ja viedä vainajan heti siunauksesta tuhkattavaksi.

Tuhkauksen jälkeen tuon uurnan seurakunnan tilaan. Voin tuoda uurnan myös omaiselle hänelle sopivaan aikaan ja paikkaan.

...
...

Kuljetus

Saatto kuljetuksen yhteydessä on myös mahdollista. Saaton pitäisi olla mahdollisimman lyhyt. Esimerkiksi vainajan kotoa kirkolle siunaustilaisuuteen tai kirkonkylän läpi. Saatto olisi voitava suorittaa arvokkaasti ilman, että muu liikenne ohittaa sitä tai katkaisee saaton. Pitkä saatto on mahdollista, jos siunaus ja hautaan lasku tapahtuvat eri paikkakunnilla. Onnistunut saatto on suunniteltava hyvin etukäteen.

Kaikista tilanteista, joissa hautauspalvelu on omaisten kanssa, on hyvä sopia etukäteen ja laatia siitä suunnitelma ja aikataulu.

Muistilista

Kuolintodistus / hautauslupa

Hautauslupa toimitetaan siihen kirkkoherranvirastoon, jonka hautausmaahan vainaja lasketaan. Myös krematorio tarvitsee oman kopion, jos kyseessä on uurnahautaus. Käytännössä hautaustoimisto huolehtii, että hautauslupa on oikeassa paikassa.

Ruumiinavaus

Jos lääkäri ei varmuudella osaa sanoa mikä on vainajan kuolinsyy, suoritetaan ruumiinavaus. Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään omaisilta lupa. Oikeuslääketieteellisen ruumiinavaukset suoritetaan Pirkanmaan alueella TAYS:ssa Tampereella. Tähän ei tarvita omaisten lupaa. Ruumiinavauksen tekeminen saattaa joskus tuntua omaisista pahalta, mutta itseään kannattaa lohduttaa sillä, että se on vainajan viimeinen oikeus. Näin saadaan myös varmuus siitä, mikä kuoleman aiheutti.

Kun läheinen kuolee kotiin, tulee yleensä ambulanssin jälkeen paikalle poliisi. He kysyvät tiedot omaisista sekä vainajan viimeisistä päivistä, lääkkeistä, ym. Toiset omaiset ovat kokeneet nämä kysymykset tunkeileviksi ja ehkä jopa syyttäviksi. Poliisi tekee kuitenkin vain työtään; he välittävät nämä tiedot lääkärille ja yrittävät omalta osaltaan auttaa kuolinsyyn selvittämisessä. He myös kutsuvat hautaustoimiston. Kun kuolema tulee yllättäen, tehdään vainajalle oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, jonka jälkeen vainaja on noudettavissa pääsääntöisesti viikon kuluessa. Ruumiinavauksen ja siihen liittyvät kuljetuskustannukset maksaa tilaaja, eli sairaala tai valtio.

Hautapaikka

Uuden hautapaikan hankkimisesta vastaa paikkakunnasta riippuen hautausmaanhoitaja, seurakuntamestari tai kirkkoherranvirasto. Hautaustoimisto voi välittää kyseiselle taholle tarvittavat tiedot. Mahdollisuuksina kannattaa myös huomioida olemassa oleva sukuhauta ja seurakuntien ylläpitämät muisto- ja uurnalehdot.

Hautaustapa

Omaiset päättävät, toimitetaanko arkku- vai uurnahautaus. Hautaustoimistosta valitaan arkku ja tarvittaessa uurna.

Vainajan kuljettaminen

Hautaustoimiston henkilökunta pukee vainajalle paidan ja sukat (myös vainajan omat vaatteet voidaan pukea.) Tämän jälkeen on omaisilla mahdollisuus katsoa vainajaa ja jättää jäähyväiset. Tässä yhteydessä voidaan esimerkiksi laulaa, lausua tai rukoilla, mikä tahansa omaisista tuntuukaan hyvältä. Lopuksi joku vainajalle läheisistä henkilöistä laittaa tyynylle laskostetun kasvoliinan vainajan kasvojen päälle. Tämän jälkeen hautaustoimiston henkilökunta sulkee arkun ja kotimatka voi alkaa.

Jos kyseessä on pitkä matka tai omaisten on hankala lähteä mukaan, voivat nämä aivan yhtä hyvin tulla vastaan sinne, minne vainaja tuodaan tai olla vain lähettämässä vainajaa kotimatkalle sairaalasta.

Joillekin omaisille on paras vaihtoehto, että hautaustoimisto kuljettaa vainajan niin, etteivät he itse ole mukana. Kaikki tavat ovat yhtä oikeita.

Hautaustoimisto tilaa myös kellojen soiton vainajalle. Kirkonkelloja pyritään soittamaan juuri silloin, kun vainaja saapuu hautausmaalle. Kaikilla paikkakunnilla tämä ei valitettavasti ole mahdollista.

Lehti-ilmoitus

Jos siunaus on hiljaisuudessa, laitetaan kuolinilmoitus lehteen vasta hautajaisten jälkeen. Kuolinilmoitus voi toimia myös hautajaiskutsuna, jolloin hautajaisten jälkeen lehteen tavallisesti laitetaan kiitosilmoitus.

Siunaustilaisuus

Varataan siunauspäivä ja –aika. Siunaavaan pappiin kannattaa olla yhteydessä ennen siunauspäivää. Hänelle voi myös esittää mieleen tulevia toivomuksia liittyen siunaus- ja muistotilaisuuteen. Musiikkitoiveista on hyvä keskustella kanttorin kanssa.

Tilataan kukkakaupasta arkunkoriste, mahdollisesti kirkon koristelu ja muistotilaisuuspaikan koristelu. Ei pidä myöskään unohtaa omia kukkalaitteita.

Yleensä kannattaa varata 6 kantajaa, jotka kantavat arkun kirkkoon ja siunauksen jälkeen laskevat hautaan. Kantajien on hyvä kokoontua noin puolta tuntia ennen tilaisuuden alkua.

Jos kyseessä on uurnahautaus, kuljettaa hautaustoimisto siunaustilaisuuden jälkeen arkun krematorioon. Kun saadaan selville uurnan luovutusaika, voidaan sopia uurnanlaskun ajankohta. Sovitaan myös, hakeeko uurnan krematoriosta hautaustoimisto vai omaiset.
– On järkevä, kun miettii että toteutetaan varmaan juuri tapauskohtaisesti, ei siis niin ajateltuna tarvitse muuttaa

Muistotilaisuus

Varataan muistotilaisuutta varten paikka ja tarjoilu. Arvioitu henkilömäärä tulee ilmoittaa sekä muistotilaisuuspaikkaan että pitopalveluun. Samoin pitopalvelun tulisi tietää, jos joku vieraista joutuu noudattamaan tiettyä ruokavaliota. Suunnitellaan mahdollinen ohjelma muistotilaisuuteen ja mietitään adressien lukija. Tilaisuuteen tulee toimittaa kehystetty valokuva vainajasta.

Suruliputus

Kuolinpäivänä kotona ja mahdollisesti myös työpaikalla on lippu puolitangossa liputusajan loppuun. Usein suruliputus hoidetaan vasta seuraavana päivänä. Hautauspäivänä kotona ja muistotilaisuuspaikassa lippu pidetään puolitangossa kunnes siunaustilaisuus on päättynyt. Tämän jälkeen lippu nostetaan kokosalkoon liputusajan päättymiseen asti. Omaisten halutessa pidetään joskus muistotilaisuuspaikan lippu puolitangossa myös muistotilaisuuden ajan. Liputusaika alkaa kello 8.00 ja päättyy auringon laskiessa, viimeistään kello 21.00. Kun lippu nostetaan puolitankoon, nostetaan lippu ensin kokosalkoon ja lasketaan vasta sitten puolitankoon. Laskettaessa lippu käytetään taas ensin kokosalossa ja lasketaan vasta sitten alas.

Muistomerkki haudalle

Välitämme Keikyän Kiven hautakiviä. Otamme myös vastaan kaiverrustilaukset.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä.

Yhteystiedot

...

Urjalan toimipiste

Urjalantie 17
31760 URJALA
Puh. (03) 546 0030
Puh. 0400 231 777

...

Sastamalan toimipiste

Puistokatu 28
38200 SASTAMALA
Puh. (03) 511 5313
Puh. 0400 231 777

...

Punkalaitumen toimipiste

Kauppakulma
31900 PUNKALAIDUN
Puh. 0400 231 777

Yhteistyössä

Mettänen

SHT-Tukku

Hyvät Hautajaiset